Välkomen till Valves, Lidköpings om inte Skaraborgs mest kompletta salong.